Sertifikaatit


ISO 9001:2015

Palveluiden korkean laatutason ja kustannustehokkuuden sekä korkean asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen on keskeistä toimittajan ja asiakkaan välisessä yhteistyössä. Palveluiden laadun ja toiminnan kehittäminen on AG Alarm Group Oy:n tahtolila, johon panostamme jatkuvasti. AG Alarm Group Oy:lle on 11.9.2018 myönnetty ISO 9001:2015 sertifiointi, toimintaamme auditoidaan vuosittain laadun takaamisen varmistamiseksi.

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄTOIMITTAJA

Finanssialan Keskusliitto (FK) asettaa teknisiä turvallisuusjärjestelmiä suunnittelevalle ja/tai toimittavalle, tai näihin liittyviä palveluita toimittavalle liikkeelle vaatimukset, joilla varmistetaan järjestelmien hyvälaatuinen suunnittelu, asennus ja mahdollinen valvonta. AG Alarm Group Oy on Finanssialan keskusliiton hyväksymä turvallisuusjärjestelmiä suunnitteleva ja toimittava sekä turvallisuusjärjestelmiin liittyviä palveluita tuottava yhtiö.

MIRASYS CERTIFIED PROFESSIONAL

Asentajamme ovat suorittaneet Mirasys Certified Professional käyttöönotto- ja konfigurointikoulutuksen menestyksekkäästi.

DAHUA PARTNER

Toimimme Dahua gold partnerina.